Identificació de la Seu

La Seu electrònica és l'adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa a l'exercici de les seves competències.

La Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc està disponible a través de l'adreça electrònica: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ca

La seva titularitat correspon a la Direcció General d'Ordenació del Joc.

La responsabilitat de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans és de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

La seva gestió tecnològica és competència de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

 

Informació tècnica sobre el procés de signatura electrònica