Informació tècnica sobre el procés de signatura electrònica

A partir del mes d’abril del 2015, el suport per a NPAPI va quedar desactivat per defecte al navegador Google Chrome.

De la mateixa manera, altres fabricants estan anunciant la possibilitat que futures versions dels seus navegadors deixin de suportar per defecte miniaplicacions de Java. En tot cas, i per raons de seguretat, és possible que el seu navegador estigui configurat per no admetre l’ús de miniaplicacions.

En tot cas, la  Direcció General d’Ordenació del Joc posa a la seva disposició tres solucions de signatura  que pot utilitzar en funció de les capacitats el seu  navegador:

  1. Signatura amb miniaplicacions de Java
  2. Cl@ve Firma
  3. Autosignatura o signatura sense miniaplicacions
  4. Signatura amb DNIeRemote

 

1. Signatura amb miniaplicacions de Java Vuelve al inicio de la página

Pot utilitzar aquesta solució quan el navegador tingui capacitat per tractar miniaplicacions i disposi d’un certificat electrònic de classe 2 o DNI electrònic.

Per a més informació sobre els certificats i la signatura electrònica, consulti la pàgina  ajuda sobre certificats electrònics i signatura

 

2. Cl@ve Firma Vuelve al inicio de la página

La seu electrònica de la DGOJ implementa  també entre els procediments de signatura electrònica el sistema de signatura al núvol, denominat Cl@ve Firma.

Mitjançant l’ús de Cl@ve Firma, es poden signar totes aquelles presentacions de sol·licituds efectuades des de la nostra seu electrònica, de la mateixa manera que el pagament de la taxa administrativa del joc.
Cl@ve Firma permet al ciutadà signar electrònicament des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet i sense cap equipament ni instal·lació de programari addicional.

Per a més informació consulti la pàgina Cl@ve Firma

 

3. Autosignatura o signatura sense miniaplicacions Vuelve al inicio de la página

Quan cal una signatura, el navegador de l’usuari llança una petició que és capturada per l’aplicació de signatura distribuïda pel MINHAC AutoFirma, prèviament instal·lada a l’equip de l’usuari. Aquesta aplicació és l’encarregada de signar el document que se li envia des de la seu electrònica de la DGOJ, i automàticament es connecta amb els sistemes de la DGOJ per tornar-lo signat.

La solució funciona tant per al registre de sol·licituds des de la seu electrònica com per signar les sol·licituds de pagament de taxes a la passarel·la de pagaments.

Signatura al servidor per al registre electrònic de sol·licituds

En registrar electrònicament una sol·licitud des de la seu electrònica, es demana al sol·licitant la signatura electrònica. Si es detecta que el navegador no suporta miniaplicacions, o que té el suport a Javascript inhabilitat, es dona l’opció de fer la signatura mitjançant l’aplicació AutoFirma.

 

S’arrenca l’aplicació AutoFirma, que mostra en primer lloc un missatge sol·licitant l’execució de protocol extern per poder arrencar l’aplicació. Una vegada arrencada l’aplicació, es demana el certificat amb què s’ha de fer la signatura d’entre els instal·lats a l’equip de l’usuari i, una vegada signat, automàticament s’envia el document signat als sistemes de la DGOJ per al processament.

  

 

Signatura al servidor a les sol·licituds de pagament de la taxa de joc

El funcionament de la signatura a la passarel·la de pagament és idèntic al comentat per al registre electrònic. Abans de finalitzar el procés de signatura, el sol·licitant ha de signar digitalment la petició de pagament. S’ofereix l’opció d’utilitzar AutoFirma per fer aquest tràmit.

 

4. Signatura amb DNIeRemote Vuelve al inicio de la página

Permet utilitzar el DNI electrònic si no disposa d'un lector de targetes intel·ligents en el seu ordinador i el seu telèfon mòbil disposa de lector NFC.

DNIeRemote  converteix el seu dispositiu mòbil en un lector del DNIe 3.0 connectat al PC, permetent així accedir als serveis de l'administració electrònica que requereixen d'autenticació amb certificado digital, i realitzar firmas digitals en documents a través de les corresponents aplicacions.

Descarregui l'aplicació per a escriptori, l'app mòbil i el manual d'usuari al següent enllaç