Araudia

 

  • Egoitza Elektronikoa sortzeko araudiaOrrialdearen hasierara itzultzen da
Apirilaren 2ko HAP/548/2013 Agindua, zergatik sortzeko eta arautzeko bulegoak birtual Ogasun Ministerioko eta Administrazio Publikoan.
 
  • Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren zigilu elektronikoa sortzeko araudia Orrialdearen hasierara itzultzen da
Testu bateratua ebazpena, 2014ko otsailaren 18koa, Ogasun eta Herri Administrazio Idazkaritzak, zigiluak erabiltzeko sortu Ogasun Ministerioko eta Administrazio Publikoko hainbat organo by Elektronikoa.
 
  • Automatizatutako ekintza administratiboak erregulatzen dituen araudia Orrialdearen hasierara itzultzen da
Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) ebazpena, 2017ko uztailaren 12ekoa, dagokion eskumenen esparruko informazio sistemen bitartez automatizatutako ekintza administratiboak arautzen dituena.
 
  • Jokoaren tasaren likidazioa egiteko eta hura telematikoki ordaintzeko prozedura ezartzen duen araudiaOrrialdearen hasierara itzultzen da

Zuzendariordetzaren Ebazpena, 2014ko ekainaren 20koa, 099 kodea duen jokoaren tasaren likidazioa egiteko eta hura telematikoki ordaintzeko prozedura ezartzen du, «Jokoaren administrazio-kudeaketagatiko tasa».

 
  • Erregistro elektronikoa eta normalizatutako inprimakiak Orrialdearen hasierara itzultzen da
Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) erregistro elektronikoari esker, bere eskumeneko eskaerak, idatziak eta jakinarazpenak jaso eta bidal ditzake, Administrazioen urriaren Prozedura Administratibo komuneko urriaren 1ko 39/2015 Legearen 16. artikuluak eta azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 26. eta 31. artikuluek aurreikusten dituzten modu eta irismenarekin.

Aurkeztutako idatziak egiaztatzea eta frogagirien kopiak:

Nahi izanez gero, elementuen frogagirien kopiak eskura ditzakezu.
 
Zerbitzu hori erabiltzeko ezinbestekoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo inoiz egoitza elektroniko honetara halako bat erabilita sartu izana.
 
Informazio gehiago nahi baduzu sakatu esteka hau: erregistro elektronikoa
 

Apirilaren 2ko HAP/547/2013 Aginduak (233,58 KB inguruko PDFa) Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren Erregistro Elektronikoa sortu eta arautzen du. Horren 2.2 a) artikuluak ezartzen duenari jarraituz, sailetako zuzendari nagusiei eta Erregistro Elektronikora atxikitako erakundeetako zuzendariei dagokie eskaerak egiteko, idazkietarako eta jakinarazpenak egiteko inprimaki normalizatuak onartzea edo aldatzea. Derrigorrez bete beharreko eremuak zeintzuk diren ere adierazi beharko dituzte , eta inprimakian adierazitako datuen kongruentziarako irizpideak. Inprimaki horiek onesten dituzten ebazpenak Ministerioaren Buletin Ofizialean argitaratuko dira, eta Erregistrorako sarbidea ematen duten egoitza elektronikoen bidez zabalduko dira.

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 2014ko azaroaren 20ko Ebazpena, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiarekin lotutako prozedurak eta izapideak bide elektronikotik egiteko inprimaki normalizatuei buruzkoa.

 

  • Elektronikoki sinatutako dokumentuen Egiaztatze Kode Seguruaren (gaztelaniaz, CSV) kontsultaOrrialdearen hasierara itzultzen da
Orden HFP/326/2018, Agindua, martxoaren 20ko, Jokoko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiagatiko kode sistema egiaztatzea seguruaren erabileraren gaineko.
 
Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) sinatutako dokumentu elektroniko guztiek Egiaztatze Kode Seguru bat dute, dokumentuak online berreskuratu ahal izateko. Zerbitzu horren bitartez, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak (gaztelaniaz, DGOJ) igorritako eta kodea daraman edozein dokumentu kontsulta dezakezu.
 
 
Informazio gehiago nahi baduzu sakatu esteka hau: Egiaztatze Kode Seguruaren (gaztelaniaz, CSV) kontsulta