Jokoaren tasa

1998ko ekainaren 4ko Aginduari jarraiki, Ogasun Publikoko eskubideak sortzen dituzten tasen diru-bilketaren kudeaketako zenbait alderdi arautzen dituena, jokoaren tasa ordaintzeko inprimakia presta dezakezu Zuzendaritza Orokor honen egoitza elektronikoan,  esteka honen bitartez prozedurak eta zerbitzuak.

  • Tasak ordaintzeko inprimakia prestatu eta berretsi ondoren, telematikoki ordaindu ahal izango duzu (2014ko ekainaren 20ko Ebazpena, Idazkariordetzarena) Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren ordainketa pasabidearen bitartez, honetan agertzen diren lotutako erakundeetako batek kontuan kargua egiten duela tasen ordainketa kontuan kargua burutzeko lotutako erakundeak; bestela, beste  honetan agertzen diren erakundeen kreditu-txartel bidez ordain dezakezu tasen ordainketa kreditu-txartel bidez egiteko lotutako erakundeak
  • Aurrez aurre ere ordaindu ahal izango duzu, AEATrekin lan egiten duen edozein erakundetan. Horretarako, egoitzatik bertatik 790 eredua inprimatu beharko duzu. 790 INPRIMAKI BAKOITZAK 3 KOPIA DITU, ETA BAKARRA DA. EGIAZTAGIRI ZENBAKI ZEHATZ BATEKIN IDENTIFIKATUTA DAGO. HORTAZ, BESTE ORDAINKETA BAT EGIN NAHI IZANEZ GERO, BERRIZ BETE BEHARKO DUZU EGOITZAN (FOTOKOPIEK EZ DUTE BALIO).
  • A los efectos de poder validar el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego (Modelo 790 Código 099), en el caso de haber efectuado el pago a través de Entidad colaboradora de la AEAT, se requiere la presentación del original del “Ejemplar para la Administración”, en el Registro de esta Dirección General (Calle Atocha nº 3 Planta Baja 28012 MADRID).
  • Se considera pago presencial el efectuado a través de las páginas Web de las entidades colaboradoras de la AEAT, por lo que en estos casos, deberá presentarse igualmente el original del “Ejemplar para la Administración”, en el Registro de esta Dirección General (Calle Atocha nº 3 Planta Baja 28012 MADRID).

Joko-tasaren kitapenaren gaineko ohiko galderak