Egutegi ofiziala

Legeak xedatzen duenari jarraiki, Estatuko Administrazio Orokorrak urtero zehazten du egun baliogabeen egutegia, epeak kontatzeko helburuarekin. Egutegi hori urtea hasi aurretik argitaratzen da «Estatuko Aldizkari Ofizialean» eta herritarrei jakinarazteko bestelako hedapen-bideetan.

Urriaren 1eko, 39/2015 Legeko 31.3 artikuluak Prozedura Administratibo Komuneko, ezartzen du erregistroko egoitza elektronikoak epe-zenbaketako aurrez ikusitako efektuetarako traketstzat hartuko diren egunak zehaztuko dituela, hartako tituluak bere konpetentzietan diharduen lurralde-eremuari eta 30.7 artikuluan aurrez ikusitako egutegiari arreta ipiniz.

Artikulu horretan ezarritakoa betez, egun baliogabeen aurtengo egutegia kontsulta daiteke:  Egun baliogabeen aurtengo egutegia - akatsak zuzentzea, aurreko urteko egun baliogabeetako egutegia bezala horrela: aurreko urteko egun baliogabeetako egutegia

Eskaerak, idatziak eta jakinarazpenak Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) erregistro elektronikoan egin ahalko dira urte osoan zehar, eguneko hogeita lau orduetan. Egun baliodun eta naturaletan zehaztutako epeak kontatzeko helburuarekin, eta interesdunek epeak betetzeari dagokionez, egun baliogabean egindako aurkezpenak hurrengo egun baliodunaren lehen orduan aurkeztutzat joko dira, egun baliogabeetan eskaerak jasoko direla espresuki adierazten duen araudirik ez badago.

Zerbitzu hori eten egin ahal izango da ezinbesteko epe jakin batez, mantenu tekniko edo operatiboagatik arrazoi justifikatuak badaude. Egoitzak etete hori aurretiaz jakinaraziko du, kasu bakoitzean posible den neurrian.