Lege-oharra

Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) Egoitza Elektronikoaren titulartasuna eta erantzukizun erregimena:

3. artikulua. Azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren (PDF, 436,20 KB gutxi gorabehera) 3.2 artikuluak xedatzen du Egoitza sortzeko Ordenak adierazi beharko duela titularra zein den, baita kudeaketaz eta herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuez arduratzen den organoa edo organoak zeintzuk diren ere. Aipatu dekretuak Ekainaren 22ko 11/2007 Legearen (PDF, 532,58 KB gutxi gorabehera) zati bat garatzen du, herritarrek zerbitzu publikoak elektronikoki atzitzeari buruzkoa.

Agindu hori jarraituta, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren apirilaren 2ko HAP/248/2013 Aginduaren 6. artikuluak xedatzen du Egoitza Elektronikoaren (https://sede.ordenacionjuego.gob.es/eu) titulartasuna Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiarena (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) dela. Aipatutako aginduak Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren egoitza sortu eta arautzen du.

Legearen 38.2 Artikuluaren arabera, 2015erako 40 / urriaren 1eko Sektore Publikoak (Erregimen Juridikoa,"egoitza elektroniko bat ezarriz gero, titularraren erantzukizuna da  dagokionez (osoak, egiazkoak eta eguneratuak izateko eta informazio zerbitzuetarako accederse horren bidez".7.1  artikulua. Azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren,Ekainaren 22ko 11/2007 Legearen partzialki garatzen duen gaineratu "du titularrak edo lotura duen egoitza elektronikoaren “ lotura beste Organo bati ez dagokion ardura duten Administrazio Publikoak edo segurtasun arduraduna izango da, eta azken hori egiazkoa da"

Egoitzak beharrezko bideak eskainiko ditu herritarrak argi jakin dezan atzituko duen informazio edo zerbitzua egoitzarena berarena den edo beste egoitza batena nahiz hirugarrenena den".

Hortaz, esteken gaineko mezu batek adieraziko du lotura hori jarraituta egoitza utziko duen edo ez.

 

Pribatutasuna eta datuen babesa

 

Jabetza intelektuala:

Bai egoitzaren diseinua bai iturri-kodea eta logo, marka eta bestelako zeinu bereizgarriak Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren (JAZN; gaztelaniaz, DGOJ) jabetza dira, eta dagozkion jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek babesten dituzte.

13.c  artikulua. 2015/39 / legea, urriaren 1ekoa, Administrazio-prozedura Erkidearen (administrazioak, hizkuntza ofizialen erabilpena bermatuko duena, norberaren autonomia-erkidegoko lurraldean, 15. artikuluan eta estableceque " hizkuntza gaztelania da (Estatuko administrazio orokorrean izapidetutako prozeduretan. Hala ere, administrazio orokorreko organoetara jotzen duten interesdunek autonomia-erkidego baten lurraldean egoitza duen Egoera (erabili ahal izango den hizkuntza koofiziala bertan ere. kasu horretan, interesdunak aukeratutako hizkuntzan izapidetuko da prozedura ”.

 

Hizkuntza koofizialen erabilera Egoitza Elektroniko Zentralean

Herritarrek zerbitzu publikoak elektronikoki atzitzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen seigarren xedapen gehigarriaren lehenengo atalak xedatzen du herritarrek Administrazio Publikoekin dituzten harreman elektronikoetan Estatuko hizkuntza koofizialak erabiltzeko aukera bermatuko dela, Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak aurreikusten dituen baldintzetan, eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiarekin bat.

Horretarako, hizkuntza koofizialak dituzten lurraldeetan eskumena duten titularrek haien egoitza elektronikoetan dagokion hizkuntza koofiziala erabiltzeko aukera bermatuko dute.

Prozeduren kudeaketa elektronikoetan erabilitako sistemak eta aplikazioak egokitzeko, Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak hizkuntza koofizialen erabilerari buruz xedatzen duena jarraituko da.

Egoitza honetako edozein lekutan hizkuntza koofizialak erabiltzeak ez du esan nahi haren prozedura guztietan berdin erabiliko direnik, eta kasu bakoitzean aipatutako prozedura-araudia aplikatuko da.

 

Zuzenbide aplikagarria eta eskumendun jurisdikzioa

Lege-ohar honen baldintzak edo Egoitzaren zerbitzuen inguruko gairen bat interpretatzerakoan liskar edo gatazkarik sortuko balitz, Espainiako legedia aplikatuko da.

Egoitzara sartzeagatik edo bertako zerbitzuak erabiltzeagatik sortutako gatazkak konpontzeko, Ministerio honek eta erabiltzaileak azken horren helbideko epaile eta epaitegien agindupean egongo direla adosten dute, betiere helbide hori Espainian badago.