Taxa de joc

A l'empara de l'Ordre de 4 de juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública, podeu confeccionar l'imprès per a l'abonament de la taxa de joc a la Seu electrònica d'aquesta Direcció General a través del  següent enllaç procediments i serveis.

  • Una vegada confeccionat i confirmat el formulari de pagament de taxes, en podreu fer el pagament de manera telemàtica (Resolució de 20 de juny de 2014, de la Subsecretaria) a través de la passarel·la de pagaments del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant càrrec en compte d'una de les entitats adherides al pagament de taxes amb càrrec en compte, o mitjançant pagament amb targeta de crèdit de les entitats adherides al pagament de taxes mitjançant targeta.
  • També podreu fer el pagament de manera presencial a  qualsevol entitat col·laboradora de l'AEAT, imprimint des de la mateixa Seu el model 790. CADA FORMULARI 790 CONSTA DE 3 CÒPIES I ÉS ÚNIC I IDENTIFICAT AMB UN NÚMERO DE JUSTIFICANT CONCRET. PER TANT, SI VOLEU FER UN ALTRE PAGAMENT, L'HAUREU DE TORNAR A CONFECCIONAR A LA SEU (NO EN FEU FOTOCÒPIES EN CAP CAS).
  • A los efectos de poder validar el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego (Modelo 790 Código 099), en el caso de haber efectuado el pago a través de Entidad colaboradora de la AEAT, se requiere la presentación del original del “Ejemplar para la Administración”, en el Registro de esta Dirección General (Calle Atocha nº 3 Planta Baja 28012 MADRID).
  • Se considera pago presencial el efectuado a través de las páginas Web de las entidades colaboradoras de la AEAT, por lo que en estos casos, deberá presentarse igualmente el original del “Ejemplar para la Administración”, en el Registro de esta Dirección General (Calle Atocha nº 3 Planta Baja 28012 MADRID).

Questions frequentas sobre la liquidacion de la taxa de jòc