Identificació de la Seu

La Seu electrònica és l'adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa a l'exercici de les seves competències.

La Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc està disponible a través de l'adreça electrònica: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/ca

La seva titularitat correspon a la Direcció General d'Ordenació del Joc.

La responsabilitat de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans és de la Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals de la Direcció General d'Ordenació del Joc.

La seva gestió tecnològica és competència de la Subdirecció General de Gestió i Relacions Institucionals.

 

Informació tècnica sobre el procés de signatura electrònica