Verificación de Certificados

Para verificar a validez dos certificados da Sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo pode utilizar vostede o servizo VALIDe do Ministerio da Presidencia.

En particular, para validar o certificado de sede siga as seguintes instrucións:

  1. Unha vez en VALIDe, pique sobre "Validar certificados e sinaturas" e "Validar Certificados Sede"
  2. Introduza a enderezo da nosa Sede: https://sede.ordenacionjuego.gob.es/gl
  3. Introduza o código de seguridade
  4. Pulse sobre o botón "Validar"

En consecuencia, pode encontrar unha lista completa dos prestadores aceptados por esta Sede no apartado 1.3.1 do documento de provedores de servizos de certificación de @firma.