Administrazio Arau-hausteen Tratamenduan datuak babesteari buruzko informazio gehigarria

Datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen gainean pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin bat etorriz, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak konpromisoa hartzen du izaera pertsonaleko datuen sekretuaren betebeharra eta konfidentzialtasunez tratatzeko eginbeharra betetzeko. Horretarako, behar diren neurriak hartuko ditu datuok baimenik gabe aldatu, galdu, tratatu edo atzitu ez daitezen.

Gainera, ondorengo informazio gehigarria eskaintzen zaizu joko arloko administrazio arau-hausteak kudeatzeko eta izapidetzeko datuen tratamenduan datu pertsonalak babesteari buruz:

Nor da zure datuen tratamenduaren Arduraduna?

Jokoa Arautzeko Zuzendaritza Nagusia
Atocha kalea 3, 28012 MADRIL, Espainia
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Datuak Babesteko Ordezkaria: Gardentasun Informazioaren eta Web Edukien Zuzendariordetza Nagusia.
Alcalá kalea 9, 28071 MADRIL.
DPDHacienda@hacienda.gob.es.

Zein helbururekin tratatuko ditu JAZNek zure datuak, eta zenbat denboraz gordeko ditugu?

Inprimaki honen bidez eta horri erantsirik ematen dizkiguzun datuak JAZNen tratatuko ditugu zehapeneko administrazio-espedienteak kudeatu eta izapidetzeko. Espediente horiek Jokoa Arautzeari buruzko 13/2011 Legean jasotzen diren arau-hausteengatik hasitakoak izango dira.

Emandako datu horiek gure sistemetan kontserbatuko dira zehapenaren preskripzioa heldu arte (Jokoa Arautzeari buruzko 13/2011 Legearen 43. artikulua). Hau da, ebazpena irmoa denetik lau urtez zehapen oso larrietan, bi urtez zehapen larrietan, eta urtebetez zehapen arinetan.

Zerk legeztatzen dio JAZNri zure datuek aipatu helburu horietarako tratatzea?

Zure datuen tratamendua beharrezkoa da interes publikoarekin lotutako edo Jokoa Arautzeko 13/2011 Legearen bidez JAZNri esleitutako botere publikoak gauzatzeko xedea bete dadin.

Inprimaki honen bidez eskaintzen diren datuak zure eskabideari erantzuna eman ahal izateko gutxienekoak dira, eta beraz, datu guztiak derrigorrezkotzat jotzen dira. Bestela, ez dugu gaitasunik izango zure eskabidea bideratzeko.

Zein jasotzaileri jakinaraziko zaizkie zure datuak?

Datuok ez dira inoiz tratatuko eta ez zaizkie hirugarrenei emango interesdunaren baimen argirik gabe, edota ez bada 2016ko apirilaren 27ko aipatu 2016/679 Erregelamenduaren 6. eta 49. artikuluek aurreikusten dituzten kasuetan.  

 Zein dira zure datuak ematean dituzun eskubideak?

 • Edozein pertsonak eskubidea du berari dagozkion datu pertsonalak JAZNen tratatzen ari garen edo ez jakiteko.
 • Interesdunek eskubidea dute euren datu pertsonaletara sartzeko eta zuzenak ez direnak zuzen daitezela eskatzeko.
 • Zenbaitetan, bere datuak tratatzearen aurka egin dezake, egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik. JAZNek zure datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta tratamendurako interes, eskubide eta eskubide pertsonalen gainetik diren edo interesdunak erreklamazioak egiteko, gauzatzeko eta aldentzeko behar diren legezko arrazoi premiatsu batzuk egiaztatzekotan.
 • Zure datuen tratamendua muga dadila eska dezakezu honako hauetan:
  • Datuen zuzentasuna aurkaratzen denean, JAZNek datuak zuzenak direla egiaztatzeko behar duen bitarteko epean.
  • Datuak kontserbatzea eska iezaguzu jada ez direnean behar jaso izan ziren helbururako, betiere JAZNek ezabatu aurretik. Halakoetan, zure erreklamazioak egiteko edo aldentzeko baino ez ditugu gordeko.
  • Behin zure datuak tratatzearen kontra egiteko eskubidea gauzatzea eskatua denean, zure datuak tratatzeko JAZNek dituen legezko arrazoiak zure arrazoiei gailentzen zaizkien edo ez egiaztatuko da.
 • Eskubide horiek gauzatu ahalko dituzu JAZNri zuzendutako eskabide batez edo erregistro kontuan laguntzeko diren bulego sarearen bitartez (https://administracion.gob.es).
 • Halaber, zure eskubideak gauzatzean ez bazara gogobeterik, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, dela webguneko inprimakiaren bidez  (Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erreklamazio Inprimakia), dela aurrez aurre,  Jorge Juan kalea 6, 28001 MADRIL, helbidean.