Joko Interdikzioen Tratamenduan datuak babesteari buruzko informazio gehigarria

Datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen gainean pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin bat etorriz, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak konpromisoa hartzen du izaera pertsonaleko datuen sekretuaren betebeharra eta era konfidentzialean tratatzeko eginbeharra betetzeko. Horretarako, behar diren neurriak hartuko ditu datuok baimenik gabe aldatu, galdu, tratatu edo atzitu ez daitezen.

Gainera, ondorengo informazio gehigarria eskaintzen zaizu Jokorako Interdikzioak tratatzean datu pertsonalak babesteari buruz:

Nor da zure datuen tratamenduaren Arduraduna?

Jokoa Arautzeko Zuzendaritza Nagusia
Atocha kalea 3, 28012 MADRIL, Espainia
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Datuak Babesteko Ordezkaria: Gardentasun Informazioaren eta Web Edukien Zuzendariordetza Nagusia.
Alcalá kalea 9, 28071 MADRIL.
DPDHacienda@hacienda.gob.es.

Zein helbururekin tratatuko ditu JAZNek zure datuak, eta zenbat denboraz gordeko ditugu?

Inprimaki honen bidez eta horri erantsirik ematen dizkiguzun datuak JAZNen tratatuko ditugu joko-jardueretatik kanpo geratzeko aukera izateko, joko arloan helburu historiko, estatistiko eta zientifikoak betetzeko eta gizartean eragin ahal izateko. Ematen dizkiguzun datu horiek 10 urtez gordeko dira gure sistemetan, interdiktoen erregistroan baja ematen duzunetik kontatzen hasita.

Zerk legeztatzen dio JAZNri zure datuek aipatu helburu horietarako tratatzea?

Zure datuen tratamendua beharrezkoa da interes publikoarekin lotutako edo Jokoa Arautzeko 13/2011 Legearen 21. eta 22. artikuluen bidez JAZNri esleitutako botere publikoak gauzatzeko misioa bete dadin.

Inprimaki honen bidez eskaintzen diren datuak zure eskabideari erantzuna eman ahal izateko gutxienekoak dira, eta beraz, datu guztiak derrigorrezkotzat jotzen dira. Bestela, ez dugu gaitasunik izango zure eskabidea bideratzeko.

Zein jasotzaileri jakinaraziko zaizkie zure datuak?

Zure datu pertsonalak online jokorako lizentziarekin gaituta dauden joko-operadoreei jakinaraziko zaizkie, eta baita autonomia-erkidegoei ere, jokoetan parte hartzeko identifikatzea beharrezkoa denetan herritarrei joko-jardueretan parte hartzea debekatua izateko duten eskubidea gauzatzeko, Jokoa Arautzeko 13/2011 Legearen 22. artikuluan JAZNri esleitutako betebeharrak betetzeko zereginean.

Eta baita epaitegi eta auzitegiei ere, legezko eskakizun bat betez JAZNri hala eskatzen zaizkionean.

Zein dira zure datuak ematean dituzun eskubideak?

 • Edozein pertsonak eskubidea du berari dagozkion datu pertsonalak JAZNen tratatzen ari garen edo ez jakiteko.
 • Interesdunek eskubidea dute euren datu pertsonaletara sartzeko eta zuzenak ez direnak zuzen daitezela eskatzeko.
 • Zenbaitetan, bere datuak tratatzearen aurka egin dezake, egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik. JAZNek zure datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta tratamendurako interes, eskubide eta eskubide pertsonalen gainetik diren edo interesdunak erreklamazioak egiteko, gauzatzeko eta aldentzeko behar diren legezko arrazoi premiatsu batzuk egiaztatzekotan.
 • Zure datuen tratamendua muga dadila eska dezakezu honako hauetan:
  • Datuen zuzentasuna aurkaratzen denean, JAZNek datuak zuzenak direla egiaztatzeko behar duen bitarteko epean.
  • Datuak kontserbatzea eska iezaguzu jada ez direnean behar jaso izan ziren helbururako, betiere JAZNek ezabatu aurretik. Halakoetan, zure erreklamazioak egiteko edo aldentzeko baino ez ditugu gordeko.
  • Behin zure datuak tratatzearen kontra egiteko eskubidea gauzatzea eskatua denean, zure datuak tratatzeko JAZNek dituen legezko arrazoiak zure arrazoiei gailentzen zaizkien edo ez egiaztatuko da.
 • Eskubide horiek gauzatu ahalko dituzu JAZNri zuzendutako eskabide batez edo erregistro kontuan laguntzeko diren bulego sarearen bitartez (https://administracion.gob.es).
 • Halaber, zure eskubideak gauzatzean ez bazara gogobeterik, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, dela webguneko inprimakiaren bidez  (Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erreklamazio Inprimakia), dela aurrez aurre,  Jorge Juan kalea 6, 28001 MADRIL, helbidean.