Joko Merkatua Ikuskatzeko eta Gainbegiratzeko Tratamenduan datuak babesteari buruzko informazio gehigarria

Datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen gainean pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin bat etorriz, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak konpromisoa hartzen du izaera pertsonaleko datuen sekretuaren betebeharra eta konfidentzialtasunez tratatzeko eginbeharra betetzeko. Horretarako, behar diren neurriak hartuko ditu datuok baimenik gabe aldatu, galdu, tratatu edo atzitu ez daitezen.

Horrez gain, ondorengo informazio gehigarria eskaintzen zaizu jokoaren merkatua gainbegiratzeko, ikuskatzeko eta monitorizatzeko tratamenduan datu pertsonalak babesteari buruz:

Nor da zure datuen tratamenduaren Arduraduna?

Jokoa Arautzeko Zuzendaritza Nagusia
Atocha kalea 3, 28012 MADRIL, Espainia
dgoj.dgeneral@hacienda.gob.es

Datuak Babesteko Ordezkaria: Gardentasun Informazioaren eta Web Edukien Zuzendariordetza Nagusia.
Alcalá kalea 9, 28071 MADRIL.
DPDHacienda@hacienda.gob.es.

Zein helbururekin tratatuko ditu JAZNek zure datuak, eta zenbat denboraz gordeko ditugu?

Inprimaki honen bidez eta horri erantsirik ematen dizkiguzun datuak JAZNen tratatuko ditugu online bidezko joko-jarduerak monitorizatzeko, ikertzeko, gainbegiratzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko xedez. Gainera, joko arloan helburu historiko, estatistiko eta zientifikoak betetzeko eta gizartean eragin ahal izateko helburuarekin ere tratatuko ditugu.

Emandako datu horiek 10 urtez kontserbatuko dira gure sistemetan, gaitze-ziurtagiria iraungitzen denetik kontatzen hasita, Jokoa Arautzeari buruzko 13/2011 Legearen 9.5 artikuluan jasotzen diren kasuekin bat, eta betiere ez bada prozedurarik bideratze fasean

Zerk legeztatzen dio JAZNri zure datuek aipatu helburu horietarako tratatzea?

Zure datuen tratamendua beharrezkoa da interes publikoarekin lotutako edo Jokoa Arautzeko 13/2011 Legearen 21. eta 22. artikuluen bidez JAZNri esleitutako botere publikoak gauzatzeko misioa bete dadin.

Inprimaki honen bidez eskaintzen diren datuak zure eskabideari erantzuna eman ahal izateko gutxienekoak dira, eta beraz, datu guztiak derrigorrezkotzat jotzen dira. Bestela, ez dugu gaitasunik izango zure eskabidea bideratzeko.

Zein jasotzaileri jakinaraziko zaizkie zure datuak?

Zure datu pertsonalak Estatuko Segurtasun Gorputz eta Indarrei zein Kapitalen Zuriketa eta Diru Urraketak Saihesteko Batzordearen Zerbitzu Exekutiboari jakinaraziko zaizkie (Jokoa Arautzen duen maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen 24. artikulua), eta baita epaitegi eta auzitegiei eta ZAEAri ere.

Horrez gainera, europar estatu kideetan online jokoa arautzen duten agintariei ere jakinaraziko zaizkie, nazioarteko likidezia eremuetan eskainitako jokoak direnean (13/2011 Legearen 21. eta 24. artikuluak).

 Zein dira zure datuak ematean dituzun eskubideak?

  • Edozein pertsonak eskubidea du berari dagozkion datu pertsonalak JAZNen tratatzen ari garen edo ez jakiteko.
  • Interesdunek eskubidea dute euren datu pertsonaletara sartzeko eta zuzenak ez direnak zuzen daitezela eskatzeko.Eskubide horiek gauzatu ahalko dira JAZNri zuzendutako eskabide batez edo erregistro kontuan laguntzeko diren bulego sarearen bitartez (https://administracion.gob.es).
  • Halaber, zure eskubideak gauzatzean ez bazara gogobeterik, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, dela webguneko inprimakiaren bidez  (Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erreklamazio Inprimakia), dela aurrez aurre,  Jorge Juan kalea 6, 28001 MADRIL, helbidean.