Cl@ve Firma

La seu electrònica de la DGOJ implementa, entre els procediments de signatura electrònica, el nou sistema de signatura al núvol, denominat Cl@ve Firma.

Mitjançant l’ús de Cl@ve Firma, es poden signar totes aquelles presentacions de sol·licituds efectuades des de la nostra seu electrònica, de la mateixa manera que el pagament de les taxes establertes mitjançant la passarel·la de pagaments de la DGOJ.

Cl@ve Firma és:

Accessible: Els certificats centralitzats, o certificats al núvol, permeten al ciutadà signar electrònicament des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet i sense cap equipament addicional.

Fiable: Es basa en l’ús de certificats electrònics emesos per la Direcció General de Policia (DGP) i custodiats per la mateixa DGP i la Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social (GISS).

Segur: El procés de signatura es fa amb el nivell més alt de seguretat, fet que implica que s’utilitza la modalitat reforçada de Cl@ve Permanente, és a dir, aquella en la qual, a més d’introduir l’usuari i la contrasenya, s’ha de proporcionar també la contrasenya d’un sol ús que es rep mitjançant un missatge SMS enviat al telèfon associat al titular del certificat en el moment del registre.

 

Com cal utilitzar Cl@ve Firma?

Per obtenir un certificat centralitzat o certificat al núvol, amb el qual es pot signar utilitzant el sistema Cl@ve Firma, cal que segueixi els passos següents.

1. Ha d’estar donat d’alta dins del sistema Cl@ve Permanente.

Cl@ve Permanente: és un sistema d’autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir amb freqüència als serveis electrònics de l’Administració. Es basa en l’ús d’un codi d’usuari, el DNI o el NIE i d’una contrasenya.

Per completar la informació pot accedir a aquest enllaç: Cl@ve Permanente. (http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html)

 

2. Dins de les opcions de signatura electrònica de la seu electrònica de la DGOJ, seleccioni el sistema Cl@ve Firma.

 

3. El sistema informa dels certificats centralitzats disponibles per fer la signatura. En cas que no disposi de cap certificat, la seu electrònica de la DGOJ dona l’opció a l’usuari de poder generar-ne un.
El sistema redirigeix l’usuari a la plataforma Cl@ve Firma perquè procedeixi a generar el nou certificat centralitzat.

Ha d’emplenar tots els formularis que se li mostrin per completar el procés de generació del certificat.

Una vegada finalitzat el procés de generació del certificat, el sistema retorna a la seu electrònica de la DGOJ, on es mostra el nou certificat i està disponible per a la seva utilització immediata.