Cl@ve Firma

A Sede Electrónica da DGOJ implanta entre os seus procedementos de sinatura electrónica o novo sistema de sinatura na nube, denominado Cl@ve Firma.

Mediante o uso de Cl@ve Firma, poderanse asinar todas aquelas presentacións de solicitudes realizadas dende a nosa Sede Electrónica, ao igual que o pagamento das taxas establecidas mediante a pasarela de pagamentos da DGOJ.

Cl@ve Firma é:

Accesible: Os certificados centralizados ou "certificados na nube" permiten ao cidadán asinar electronicamente dende calquera dispositivo que teña conexión a Internet e sen ningún equipamento adicional.

Fiable: Baséase no uso de certificados electrónicos emitidos pola Dirección Xeral de Policía (DGP) e custodiados pola propia DGP e a Xerencia de Informática da Seguridade Social (GISS).

Seguro: O proceso de sinatura realízase co nivel máis alto de seguridade, o que implica que se utilizará a modalidade reforzada de Cl@ve permanente, é dicir, aquela na que ademais de introducir o usuario e o contrasinal se deberá proporcionar tamén o contrasinal dun só uso que se recibirá mediante unha mensaxe SMS enviada ao teléfono asociado ao titular do certificado no momento do rexistro.

 

Como usar Cl@ve Firma?

Para obter un certificado centralizado ou ‘certificado na nube’, co que poder asinar utilizando o sistema Cl@ve Firma, deberá seguir os seguintes pasos.

1. Debe estar dado de alta dentro do sistema Cl@ve Permanente.

Cl@ve permanente: é un sistema de autenticación deseñado para persoas que necesitan acceder frecuentemente aos servizos electrónicos da Administración. Baséase no uso dun código de usuario, o seu DNI ou NIE, e dun contrasinal.

Para completar a información, pode acceder a esta ligazón: Cl@ve Permanente. (http://clave.gob.es/claveHome/registro/Como-puedo-registrarme.html)

 

2. Dentro das opcións de sinatura electrónica da Sede Electrónica da DGOJ, seleccione o sistema Cl@ve Firma.

 

3. O sistema indicará os certificados centralizados dispoñibles para realizar a sinatura. En caso de non dispoñer de ningún certificado, a Sede Electrónica da DGOJ dá a opción ao usuario de poder xerar un.
O sistema redirixirá ao usuario á plataforma Cl@ve Firma, para que proceda a xerar o novo certificado centralizado.

Deberá encher todos os formularios que se lle mostren para completar o proceso de xeración do certificado.

Unha vez finalizado o proceso de xeración do certificado, o sistema retornará á Sede Electrónica da DGOJ, onde se mostrará o novo certificado e estará dispoñible para a súa inmediata utilización.