Com evitar el missatge "Connexió no verificada" del navegador a la Seu electrònica

La Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc s'identifica davant del ciutadà gràcies a un certificat electrònic. Aquest ha estat emès i signat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Perquè la identificació es produeixi correctament, el navegador ha de confiar en aquesta entitat com a emissora de certificats, la qual cosa pot requerir accions per la seva part descrites en aquest document.

 

Internet Explorer

Si utilitzeu les darreres versions d'Internet Explorer i s'hi han aplicat correctament les actualitzacions de seguretat, potser no vegeu cap avís i en conseqüència no hàgiu de fer cap acció.

Si utilitzeu Internet Explorer però no està actualitzat, us podeu baixar i instal·lar el pedaç actualització següent: Pedaç d'actualització per a Internet Explorer o fer la instal·lació manual descrita a continuació.

Obriu la pàgina de la FNMT que conté els certificats arrel:
Pàgina de la FNMT amb els certificats arrel

Página de la FNMT

i cliqueu sobre la icona al costat de "Certificat arrel de la FNMT-RCM". Després, cliqueu "Obrir":

Missatge obrir certificat

i a la finestra que hi apareix, cliqueu directament el botó "Acceptar":

Finestra información del certificado

Torneu a escriure, a la barra d'adreces, la de la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc i s'obrirà sense cap advertència.

Una vegada torneu a la pàgina de la FNMT, a la part inferior de la finestra, repetiu el procés per al "Certificat arrel de l'APE".

 

Mozilla Firefox

El missatge mostrat serà similar al següent: Aquesta connexió no està verificada

missatge Aquesta connexió no està verificada

Per evitar-lo, seguiu els passos següents:
Obriu la pàgina de la FNMT que conté els certificats arrel:
Pàgina de la FNMT amb els certificats arrel
i cliqueu sobre la icona al costat de "Certificat arrel de la FNMT-RCM":
Pàgina de la FNMT amb els certificats arrel

Veureu una finestra en què heu de seleccionar per a quins propòsits confieu en aquest certificat.
Seleccioneu-los tots i feu clic al botó "Acceptar":

Finestra de selecció

Una vegada torneu a la pàgina de la FNMT, a la part inferior de la finestra, repetiu el procés per al "Certificat arrel de l'APE":

Pàgina de la FNMT: Certificat arrel de l'APE

Torneu a escriure, a la barra d'adreces, la de la Seu electrònica de la Direcció General d'Ordenació del Joc i s'obrirà sense cap advertència.