Como evitar a mensaxe "Conexión non verificada" do seu navegador na Sede Electrónica

A Sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo identifícase ante o cidadán grazas a un certificado electrónico. Este foi emitido e asinado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

Para que a identificación se produza correctamente o seu navegador debe confiar nesta entidade como emisora de certificados, o que pode requirir accións pola súa banda descritas neste documento.

 

Internet Explorer

Se vostede usa Internet Explorer nas súas últimas versións e se aplicaron correctamente as actualizacións de seguridade quizais non vexa ningún aviso e en consecuencia non deba realizar ningunha acción.

Se usa Internet Explorer pero non está actualizado, pode descargar e instalar o seguinte parche de actualización: Parche de actualización para Internet Explorer ou realizar a instalación manual descrita a continuación.

Abra a páxina da FNMT que contén os certificados raíz:
Páxina da FNMT cos seus certificados raíz

Páxina da FNMT

e pique sobre a icona xunto a "Certificado Raíz da FNMT-RCM". Despois, pulse en abrir:

Mensaxe abrir certificado

e na ventá que aparece, pulse directamente no botón "Aceptar":

Fiestra información del certificado

Volva escribir na súa barra de enderezos a da Sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e abrirase sen ningunha advertencia.

De volta á páxina da FNMT, na parte inferior da ventá, repita o proceso para o "Certificado Raíz da APE".

 

Mozilla Firefox

A mensaxe que se lle terá mostrado será similar ao seguinte: Esta conexión non está verificada

Mensaxe Esta conexión non está verificada

Para evitalo, siga os seguintes pasos:
Abra a páxina da FNMT que contén os certificados raíz:
Páxina da FNMT cos seus certificados raíz
e pique sobre a icona xunto a "Certificado Raíz da FNMT-RCM":
Páxina da FNMT cos seus certificados raíz

Verá unha ventá na que debe seleccionar para que propósitos confía neste certificado.
Seleccione todos e pulse sobre o botón "Aceptar":

Fiestra de selección

De volta á páxina da FNMT, na parte inferior da ventá, repita o proceso para o "Certificado Raíz da APE":

páxina da FNMT: Certificado Raíz da APE

Volva escribir na súa barra de enderezos a da Sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo e abrirase sen ningunha advertencia.