Preguntas Frecuentes
 1. Que é a Sede electrónica?
 2. A quen vai dirixida?
 3. Que se pode facer na Sede electrónica?
 4. Teñen a mesma validez as xestións realizadas na Sede que de forma presencial?
 5. É seguro utilizar os servizos da Sede?
 6. Cando podo utilizar a Sede electrónica?
 7. Que data e hora se ten en conta para o cómputo de prazos?
 8. Que é a sinatura electrónica?
 9. Que é un certificado electrónico?
 10. Cales son os admitidos na Sede da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo?
 11. Que tipo de certificados electrónicos pode ter?
 12. Onde podo conseguir un certificado electrónico?
 13. Que configuración debe ter o meu ordenador para utilizar o meu certificado na Sede da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo?
 14. Podo utilizar varios certificados?
 
 1. Que é a Sede electrónica?Volve ao comezo da páxina
  A Sede electrónica da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo é o sitio en internet dende o que poderá realizar os trámites administrativos que requiran identificación por parte do cidadán ou da administración. Desta forma o ministerio cumpre cos requisitos que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións e  Lei 40/2015, do 1de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público respectivamente.
 
 1. A quen vai dirixida?Volve ao comezo da páxina
  A todos os cidadáns ou empresas que opten por interactuar coa Dirección Xeral de Ordenación do Xogo.
 
 1. Que se pode facer na Sede electrónica?Volve ao comezo da páxina
  Pódese presentar documentación por Rexistro, consultar o estado dos seus expedientes, recibir notificacións electrónicas e realizar xestións que ata agora se viñan realizando de forma presencial.
 
 1. Teñen a mesma validez as xestións realizadas na Sede que de forma presencial?Volve ao comezo da páxina
  Se, teñen a mesma validez os trámites realizados a través da Sede electrónica que os efectuados de forma presencial.
 
 1. É seguro utilizar os servizos da Sede?Volve ao comezo da páxina
  A comunicación entre vostede e a Sede é segura. Toda a información viaxa cifrada, os certificados electrónicos garanten a identidade de ambas as dúas partes. Os datos persoais que envía por Internet están cifrados e, unha vez gardada nos nosos sistemas, utilizamos os medios necesarios para protexelos, en cumprimento da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal e da súa normativa de desenvolvemento.
 
 1. Cando podo utilizar a Sede electrónica?Volve ao comezo da páxina
  Poderá acceder a ela e realizar trámites durante 24 horas os 365 días do ano dende calquera lugar.
  Teña en conta que os realizados en días inhábiles se entenderán efectuados o primeiro día hábil seguinte.
 
 1. Que data e hora tense en conta para o cómputo de prazos?Volve ao comezo da páxina
  Para o cómputo de prazos en calquera trámite, será a data e hora oficial da Sede a que terá validez legal e non a do equipo dende o que se realice. Para estes efectos, terase en conta a de finalización do trámite, cando o cidadán asine a solicitude e/ou documentos e recibe o recibo correspondente do Rexistro. Por exemplo, supoñamos un trámite administrativo cuxo prazo remata o 20 de setembro. Se vostede comeza a encher a súa solicitude ás 23:50 horas pero remata ás 00:10 horas do día seguinte, estará fóra de prazo.
  Ademais, teña en conta que os realizados en días inhábiles se entenderán efectuados o primeiro día hábil seguinte.
 
 1. Que é a sinatura electrónica?Volve ao comezo da páxina
  A sinatura electrónica é un conxunto de datos que permiten identificar o asinante coma se da sinatura manuscrita se tratase.
  A sinatura electrónica con certificado dixital que usará tanto a Dirección Xeral de Ordenación do Xogo como vostede na Sede electrónica garante ademais a integridade dos documentos asinados: o documento orixinal asinado non sofre modificacións posteriores, posto que se ese fose o caso, a validación da sinatura daría un resultado negativo e sería rexeitada.
 
 1. Que é un certificado electrónico?Volve ao comezo da páxina
  Un certificado electrónico é un documento emitido e asinado por unha autoridade de certificación que identifica unha persoa (física ou xurídica) e a vincula cun par de claves.
  Un certificado contén a seguinte información:
  Identificación do titular do certificado (Nome de titular, NIF, correo electrónico,…).
  Distintivos do certificado: número de serie, entidade que o emitiu, data de emisión, período de validez do certificado, etc.
  Unha parella de claves: pública e privada.
  A sinatura electrónica do certificado coa clave da autoridade de certificación (AC) que o emitiu.
 
 1. Cales son os admitidos na Sede de dirección Xeral de Ordenación do Xogo?Volve ao comezo da páxina
  Pode consultar a lista de certificados admitidos.
 
 1. Que tipo de certificados electrónicos pode ter?Volve ao comezo da páxina
  Segundo o soporte, os tipos de certificados que pode obter son basicamente dous:
  Certificado de software: trátase dun ficheiro de software cuxo soporte físico é o propio ordenador ou servidor onde se instala. Un exemplo serían os certificados de persoa física que emite a FNMT no marco do proxecto CERES.
  Certificado de tarxeta: neste caso, o certificado electrónico encóntrase nunha tarxeta criptográfica. Por exemplo, o DNI electrónico.
 
 1. Onde podo conseguir un certificado electrónico?Volve ao comezo da páxina
  O DNI electrónico xa ten incorporado un certificado electrónico.
  Tamén pode obter un certificado dirixíndose a calquera das autoridades certificadoras recoñecidas pola Administración Xeral do Estado, que pode consultar en documento de provedores de servizos de certificación de sinatura.
 
 1. Que configuración debe ter o meu ordenador para utilizar o meu certificado na Sede da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo?Volve ao comezo da páxina
  Depende do certificado que utilice. No caso do DNI electrónico existe documentación dispoñible ao cidadán no enderezo http://www.dnielectronico.es/.
 
 1. Podo utilizar varios certificados?Volve ao comezo da páxina
  Pode ter máis dun certificado no seu ordenador e no momento de utilizalo preguntaráselle cal deles quere utilizar.