Instruccions relatives al requeriment d'informació

INSTRUCCIONS RELATIVES AL REQUERIMENT D'INFORMACIÓ

El requeriment d'informació remès des de la Direcció General d'Ordenació del Joc indica que cal aportar la informació següent.

  1. El Pla de qualitat dels processos d'extracció de dades executat.
  2. Rectificació de les dades del SCI incorrectes.
  3. Nova extracció de dades en format Excel, en cas que hi hagi circumstàncies que facin impossible o molt difícil la rectificació de les dades incorrectes del SCI.

Això es tradueix en la presentació, abans del 31 de desembre, amb caràcter obligatori, de:

  1. El Pla de qualitat dels processos d'extracció de dades executat. (No hi ha plantilla, cada operador lliurarà el Pla de qualitat que hagi elaborat).
  2. Declaració de si ha efectuat la rectificació de les dades del SCI. (No hi ha plantilla, cada operador pot fer la declaració com consideri oportú).

A més, si l'operador ha declarat que ha regenerat les dades rectificant o substituint les dades del SCI, durant gener de 2014 s'obrirà un període de comprovació de la qualitat de les dades del 2012 i 2013. En el supòsit que persisteixin les incidències, se li comunicarà l'obligació de dur a terme l'extracció de les dades en format Excel corresponents a les operacions des de l'inici de l'activitat fins al 31 de desembre de 2013.

Si l'operador ha declarat impossibilitat de fer la rectificació de les dades del SCI, queda automàticament obligat a fer l'extracció de les dades en format Excel, i el termini màxim del lliurament serà de 15 dies a comptar des de l'1 de gener de 2014.

Per a l'extracció de dades hi ha dues plantilles que es poden baixar prement els enllaços següents:   Plantilla Operador_RU_Año.xlsx  |  Plantilla Operador_CJ_Año.xlsx

Podeu baixar les instruccions per al seu emplenament.

També podeu sol·licitar les plantilles a través de la bústia de suport al monitoratge (dgoj.supervmonitorizacion@hacienda.gob.es). Es posaran a disposició dels operadors al més aviat possible.

Tota la informació abans descrita es pot presentar a través del Registre presencial o bé a la Seu electrònica.

 

INSTRUCCIONS RELATIVES A LA PRESENTACIÓ A LA SEU ELECTRÒNICA

A través de la Seu electrònica s'ha habilitat el tràmit següent:

SEU:  https://sede.ordenacionjuego.gob.es

  • SECCIÓ: Procediments i serveis electrònics -> Per a l'operador  -> Obligacions de comunicacions de l'operador -> Informació no periòdica

PROCEDIMENT: Pla de qualitat del SCI

En aquest tràmit podeu presentar separadament o conjuntament els tres tipus d'informació.

Per il·lustrar-ne el funcionament, proporcionarem diversos exemples.

  • Exemple 1 (  Sol·licitud amb Pla de qualitat + declaració + extracció del 2012 - Sol·licitud amb l'extracció del 2103)

El dia 26 de desembre l'operador presenta el Pla de qualitat, la declaració que no és possible dur a terme la regeneració de les dades del SCI i l'extracció de dades corresponent a l'any 2012.
L'extracció de dades del 2013 la presentarà en una sol·licitud posterior.

  • Exemple 2. (Sol·licitud amb Pla de qualitat + sol·licitud amb declaració)

El dia 10 de desembre presenta  el Pla de qualitat
El dia 28 de desembre presenta la declaració indicant que s'han regenerat les dades del SCI.
Ja no cal presentar res més, tret que se li indiqui des de la DGOJ que es requereix una extracció després del període de comprovació.

  • Exemple 3. (Sol·licitud amb Pla de qualitat - Sol·licitud amb declaració - Sol·licitud amb extracció de dades)

El dia 26 de desembre presenta el Pla de qualitat
El dia 30 de desembre presenta la declaració indicant que no es poden regenerar les dades del SCI.
El dia 7 de gener presenta l'extracció de les dades del 2102 i 2013